ECOROLL

Eines per al brunyit de peces metàl·liques per a aconseguir una superfície llisa tipus mirall. El procés pot realitzar-se mitjançant eines mecàniques o bé hidrostàtiques. Durant el galetejat s’aconsegueix un laminat en fred que com a resultat dóna més vida útil a la funcionalitat de la peça.


Catálogo